Ακρατεια

Η ακρατεια

Ακράτεια των ούρων είναι η ακούσια απώλεια ούρων από την ουροδόχο κύστη, η οποία εκτός από πρόβλημα υγιεινής αποτελεί και κοινωνικό πρόβλημα.
Το πρόβλημα αυτό προκαλεί άγχος και κοινωνικό αποκλεισμό και μπορεί να περιορίσει τις κοινωνικές και καθημερινές δραστηριότητες ενός ανθρώπου. Πρώτο βήμα στην αντμετώπιση αυτής της κατάστασης είναι η αναγνώριση του προβλήματος και μετά η επίσκεψη στο γιατρό που έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα για να θεραπεύσει αυτή την πάθηση.

Αιτίες της ακράτειας

Υπάρχουν πολλές αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν ακράτεια. Ορισμένες από αυτές είναι προσωρινές και όταν αντιμετωπιστούν συνήθως η ακράτεια σταματά. Σε αυτές ανήκουν:

• Ουρολοίμωξη

• Δυσκοιλιότητα

• Φάρμακα

• Αυξημένη κατανάλωση καφεΐνης, αλκοόλ και ανθρακούχων αναψυκτικών

Άλλες αιτίες ακράτειας δεν είναι προσωρινές και περιλαμβάνουν:

• Αδυναμία των μυών που συγκρατούν την ουροδόχο κύστη στη θέση της

• Υπερδραστήριοι ή υποδραστήριοι μυες της ουροδόχου κύστης

• Ανεπάρκεια ορμονών, ειδικά των οιστρογόνων

• Νευρολογικές παθήσεις (για παράδειγμα Πολλαπλή Σκλήρυνση, Parkinson)

Κυστεοκήλη

Η χαλάρωση του πρόσθιου κολπικού τοιχώματος (κυστεοκήλη) είναι μια από τις συχνότερες μορφές πρόπτωσης οργάνων που εντοπίζονται στις γυναίκες. Οι παραδοσιακές επεμβάσεις που έχουν κατά καιρούς χρησιμοποιηθεί δεν δείχνουν υψηλά ποσοστά θεραπείας ενώ συνοδεύονται από υψηλά ποσοστά υποτροπών. Η επιτυχής θεραπεία της κυστεοκήλης παραμένει ένας από τους πιο ενδιαφέροντες τομείς της επανορθωτικής χειρουργικής πυέλου. Έχουν αναπτυχθεί σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές, οι οποίες παρέχουν άριστη στήριξη για το πρόσθιο και οπίσθιο κολπικό τοίχωμα (κυστεοκήλη - ορθοκήλη), το κολόβωμα του κόλπου μετά από υστερεκτομή, όπως επίσης και για τη διόρθωση της ακράτειας ούρων από προσπάθεια, προβλημα που υπολογιζεται οτι αντιμετωπίζουν πάνω απο 1,5 εκ Ελληνίδες!

Τι κάνουμε σήμερα

Παραδοσιακά, η κυστεοκήλη επιδιορθώνεται με την μέθοδο της πρόσθιας κολπορραφίας, η οποία ακόμη και σήμερα είναι η πιο συνηθισμένη επέμβαση για το σκοπό αυτό, παρόλα που τα ποσοστά αποτυχίας φτάνουν το 30-50%. Ανατομικά υπάρχει περίπτωση να περιοριστεί ο κόλπος, καθώς ο χειρουργός αφαιρεί το υπερδιατεταμένο κολπικό επιθήλιο γεγονός που μπορεί να προκαλέσει πόνο κατά την διάρκεια σεξουαλικής επαφής ή ακόμα και αδυναμία σεξουαλικής επαφής εάν ο κόλπος που θα προκύψει είναι πολύ περιορισμένος. Επίσης λόγω της ύπαρξης αδύναμων και ατροφικών ιστών ως μέσο στήριξης, οι πιθανότητα υποτροπής είναι μεγάλη.

Χρήση Μοσχευμάτων-Πλεγματων

α τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται μοσχεύματα στην χειρουργική αποκατάσταση της πρόπτωσης και της ακράτειας. Με τις παραδοσιακές επιδιορθώσεις - χωρίς την χρήση μοσχευμάτων - εξαρτιόμαστε από τη συρραφή αδύναμων ιστών μεταξύ τους με αποτέλεσμα χαμηλά ποσοστά επιτυχίας. Η χρήση μοσχευμάτων και πλεγμάτων έχει βελτιώσει σημαντικά τα ποσοστά αυτά (80-90 %) καθώς το πλέγμα παρέχει επιπλέον ισχυρότερη στήριξη των ήδη χαλαρών ιστών.

Από τις αρχές του 2000, το θυροειδές τρήμα περιγράφηκε ως το πλέον κατάλληλο σημείο της λεκάνης για ασφαλή τοποθέτηση πλεγμάτων και ταινιών για την θεραπεία των προπτώσεων και της ακράτειας ούρων από προσπάθεια. Η προσέγγιση μέσω του θυροειδούς τρήματος είναι ασφαλέστερη καθώς οι κίνδυνοι τραυματισμού του εντέρου και της ουροδόχου κύστης είναι σημαντικά μειωμένοι, όπως επίσης και ο κίνδυνος αιμορραγίας. Η στήριξη μέσω του τρήματος παρέχει καλύτερη ανατομική θέση στο πλέγμα και άρα πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Δεν απαιτούνται κοιλιακές τομές και η επιστροφή στο σπίτι γίνεται μετά από 24 ώρες. Πραγματοποιείται μια μικρή τομή στον κόλπο και το κολπικό επιθήλιο αποκολλάται από την ουροδόχο κύστη. Οι βελόνες περνάνε μέσα από πολύ μικρές τομές στην βουβωνική χώρα και μπορούν να ψηλαφηθούν απευθείας από τον χειρουργό με ένα δάχτυλο που θα έχει εισαχθεί στην κολπική τομή. Έτσι καθοδηγούνται απευθείας στην ακριβή θέση του πλευρικού πυελικού τοιχώματος όπου θα τοποθετηθεί το μόσχευμα βοηθώντας έτσι στην προστασία της ουροδόχου κύστης και της ουρήθρας από πιθανό τραυματισμό.

Όταν τοποθετηθεί στην σωστή θέση, το μόσχευμα-πλέγμα παρέχει ένα καινούργιο στρώμα στήριξης για την ουροδόχο κύστη από το ένα πλευρικό τοίχωμα στο άλλο. Το κολπικό επιθήλιο παραμένει παχύ χωρίς να αφαιρείται καθόλου ιστός, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο του πλέγματος να προεξέχει από το επιθήλιο. Όταν πραγματοποιηθεί η επούλωση, οι περισσότεροι ασθενείς και οι σύντροφοί τους δεν μπορούν να νιώσουν το μόσχευμα - πλέγμα.

Τα ποσοστά επιτυχίας ανέρχονται σε 90%, ενώ σημαντικά στοιχεία είναι η γρήγορη επιστροφή της ασθενούς στο σπίτι και στην εργασία της καθώς και το σημαντικά χαμηλότερο κόστος της επέμβασης σε σχέση με τις χειρουργικές επεμβάσεις του παρελθόντος . Τεχνικά ωστόσο, η μέθοδος είναι δύσκολη, και απαιτεί προηγμένη χειρουργική ικανότητα και εξειδίκευση.

Πρόπτωση κολπικού κολοβώματος

Η πρόπτωση του κολπικού κολοβώματος μετά από κοιλιακή ή κολπική υστερεκτομή αποτελεί ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί πολλές γυναίκες με μεγάλη δυσκολία επιτυχούς αντιμετώπισης. Η κοιλιακή ιεροκολποπηξία ,με την τοποθέτηση ενός πλέγματος στην κορυφή του κόλπου που καθηλώνεται στη συνέχεια στο ιερό οστούν, είναι η πιο επιτυχής επέμβαση έως τώρα. Έχουν γίνει βελτιώσεις σε αυτή την επέμβαση καθώς σήμερα μπορούμε να προσφέρουμε στους ασθενείς μας μια μικροχειρουργική λαπαροσκοπική προσέγγιση για την ιεροκολποπηξία, με τα ίδια άριστα ποσοστά θεραπείας (>92%), με τυπική παραμονή στο νοσοκομείο για 24 ώρες και μειωμένες επιπλοκές.